Spoločnosť COMNET, s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1997.

Hlavné činnosti a služby, ktoré spoločnosť poskytuje:

Komunikačné služby a zariadenia

 • digitálne telefónne pobočkové ústredne
 • IP telefónia
 • video a audio konferenčné zariadenia
 • interkomové systémy
 • komunikačné a signalizačné zariadenia v priemyselnom prevedení
 • komunikačné zariadenia pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu
 • outsourcing technického zabezpečenia hlasových služieb

Infraštruktúra pre komunikačné služby a zariadenia

 • metalická kabeláž pre siete LAN
 • optická kabeláž pre siete LAN
 • metalická a optická kabeláž pre priemyselné prostredie
 • záložné zdroje napájania
 • telefónne rozvody
 • silnoprúdové rozvody
 • elektroinštalácie pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu
 • návrh, meranie a certifikácia metalických a optických sietí LAN
 • projekty a revízie
 • aktívne prvky pre siete LAN

Slaboprúdové zariadenia a siete

 • kamerové systémy
 • machine vision, videoanalýzy
 • systémy ozvučenia a evakuačného rozhlasu
 • systémy jednotného času, školské hodiny
 • zabezpečovacie systémy
 • prístupové a dochádzkové systémy
 • projekčná, prezentačná a interaktívna technika
 • multimediálne káblové rozvody kancelárskych, konferenčných a prezentačných miestností
 • špeciálne IT zariadenia v odolnom prevedení pre priemyselné prostredie

Ekonomické činnosti

 • jednoduché účtovníctvo,
 • podvojné účtovníctvo,
 • kompletná mzdová agenda